Volwassenen

101 dingen die je moet weten voor je leraar wordt.
Categorie: Prijs:
€ 10.00

Een nieuwe baan? Je eerste baan? Hoe dan ook: een nieuw avontuur. Dit boek geeft je net dat extra om er vol vertrouwen in te gaan: inspirerende gedachten, waardevolle tips, lichtvoetige relativeringen en praktische instantlessen. Met deze bagage maak je zeker een goede start in het onderwijs. 

'101 dingen die je moet weten' is een nieuwe reeks met lichtvoetige maar tegelijk inhoudelijke geschenkboeken voor bijzondere momenten in het leven. 

Artikel bestellen
365 dagen groeien in het geloof
Categorie: Prijs:
€ 19.95

Een uniek dagboek vol onderwijs, bemoediging en uitdaging Wil je een onvergetelijk jaar van geestelijke groei? We verlangen er allemaal naar om meer in Gods Woord te lezen. Maar onze wereld schijnt ons nooit tijd te gunnen voor een rustig moment met de Schrift. 365 Dagen groeien in het Woord - Dagboek voor de man is een uniek dagboek vol onderwijs, bemoediging en uitdaging. Thematisch, relevant en inspirerend. Elke dag wordt een zorgvuldig gekozen Bijbelgedeelte behandeld waarin praktische, alledaagse onderwerpen aan de orde komen, gevolgd door een vraag die aanspoort tot persoonlijke overdenking

Artikel bestellen
365x liefdestalen
Categorie: Prijs:
€ 22.50

Hoe laat je je partner zien dat je van hem of haar houdt? De vijf liefdestalen zijn daarvoor een hulpmiddel: je kunt je liefde laten blijken door samen te zijn, bemoedigende woorden te spreken, cadeaus te geven, te dienen en door elkaar aan te raken.

Wil je de vijf liefdestalen in praktijk leren brengen, om samen met je partner je relatie te versterken? Met dit dagboek krijgen jullie handreikingen om dichter naar elkaar toe te groeien. Je leert elkaar je liefde te tonen op een manier die overkomt. Dagelijks sta je even stil bij je relatie en werk je daar op een leuke en opbouwende manier aan. En dat loont!

Artikel bestellen
Aan stille wateren
Categorie: Prijs:
€ 13.50

Aan stille wateren is een Bijbels dagboek, bedoeld voor taalgebruik bij de dagelijkse schriftlezing. Het taalgebruik is eenvoudig en sluit aan bij het leven van alledag. Hierdoor is dit boek geschikt voor elke lezer, ongeacht de leeftijd. De auteur geeft bij menige bijbeltekst een boeiende toelichting of een verrassende kanttekening.

Artikel bestellen
Alleen bij U
Categorie: Prijs:
€ 21.50

Zolang hij leefde, hoorde de dichter Van Randwijk in gedachten de psalmen die zijn vader en moeder zongen. Zo is ook de auteur van dit bijbels dagboek opgegroeid met het liedboek van Israël.
In dit boek ligt voor lezing, voor óplezing, dagelijks een handjevol manna gereed. Ter afsluiting van de aansluitende overdenking is steeds een couplet uit de berijmde psalm en een kort gebed opgenomen.

Artikel bestellen
Alleen met God
Categorie: Prijs:
€ 16.95

Stille tijd is tijd doorbrengen met God. Hem zoeken door te bidden en de Bijbel te lezen. Met Hem praten over wat je bezighoudt, Hem aanbidden en Hem om wijsheid vragen.
Het is niet altijd gemakkelijk om los te komen uit je dagelijkse beslommeringen om stil te worden voor Gods aangezicht. Door zestig verschillende overdenkingen wil dit boek je helpen regelmatig momenten vrij te maken voor stille tijd. De bijbelteksten, persoonlijke verhalen, gebeden en tips dagen je uit om dichter naar God toe te groeien. Laat je inspireren om in actie te komen, om te doen wat Gods woord zegt en de vrede te ervaren die God je in de stilte geeft.

Artikel bestellen
Bid, Luister en Leef
Categorie: Prijs:
€ 34.95

Bid, luister, leef wil je helpen dichter bij God te leven.
Bid, luister, leef geeft op drie momenten van de dag de mogelijkheid tijd met God door te brengen door middel van stilte en gebed. De samenstellers van dit boek hebben inspirerende personen, noemenswaardige gebeurtenissen, citaten, gebeden en liederen voor je beschreven in 365 verschillende ochtendliturgieën. Bovendien lees je in twee jaar tijd de hele bijbel uit en in een jaar alle psalmen.
Bid, luister, leef biedt een extra liturgie voor de middag en zeven
verschillende avondliturgieën, voor elke avond van de week één. Hoewel de liturgieën bedoeld zijn om samen gelezen te worden, kun je ze ook goed alleen bidden. 

Artikel bestellen
Bijbels dagboek
Categorie: Prijs:
€ 24.95

Dit bijbels dagboek werkt in een jaar tijd de Bijbel door. Het boek is niet jaargebonden, maar werkt met weeknummers. Het boek biedt de mogelijkheid tot het volgen van het kerkelijk jaar. Het is opgedeeld in drie gedeeltes: 1. Oude Testament - geboorte Jezus (sept./dec) 2. Leven van Jezus; tussen Kerst en Pinksteren (jan/april) 3. Nieuwe Testament; brieven - Openbaring (mei/aug). Het dagboek is geillustreert met aquarellen,  bevat een handig leeslint  en is geschikt voor beginnende en gevorderde bijbellezers. John Stott is een van de meest gerespecteerde bijbelleraren van deze tijd en heeft inmiddels 50 boeken op zijn naam staan.

Artikel bestellen
Bijbelsdagboek
Categorie: Prijs:
€ 24.95

John Stott werkt in een jaar tijd de hele Bijbel door van Genesis tot Openbaring. Hij gebruikt het kerkelijk jaar als basis. Aan de hand van zorgvuldig geselecteerde Bijbelgedeelten legt Stott het grote verhaal van de Bijbel uit. Het boek bevat korte wekelijkse inleidingen. 

Weken en dagen worden aangeduid als week 1, zondag, maandag, dinsdag etc. en bevatten geen kalender data. Dit heeft als groot voordeel dat de lezer op elk moment van het jaar kan beginnen in dit dagboek. Maar wie het kerkelijk jaar wil volgen begint in september. 

Artikel bestellen
Bijna-elke-dagboek over mensen in de bijbel
Categorie: Prijs:
€ 14.90

Dit dagboek is een fotoalbum met 190 portretten van mensen uit de Bijbel. Mensen die God zochten, maar ook mensen die Hem liever kwijt wilden. De pakkende plaatjes van toen zul je ook vandaag nog moeiteloos herkennen. Want ze beschrijven mensen als wijzelf. Die plaatjes van toen blijken dan ineens heel actueel. En ze laten ons zien hoeveel God om mensen geeft, in het verleden evengoed als vandaag. Hij is er altijd bij. En je ziet Gods liefde terug in elke foto, liefde die we ook in ons eigen leven elke dag mogen opmerken.

Artikel bestellen
Bijna-elke-dagboek voor echtparen
Categorie: Prijs:
€ 14.90

Hoeveel tijd besteed je in je huwelijk om samen te bidden en in de Bijbel te lezen? In de drukte van elke dag is dat vaak niet eenvoudig. Want er is werk dat wacht, familie en vrienden die je tijd en aandacht wilt geven, wellicht heb je een groeiend gezin. En toch heb je tijd nodig om op te laden. En dat kan bij dé Bron: God de Vader die je schiep, God de Zoon die je nieuw leven wil geven, God de Heilige Geest die in je wil wonen. 
Dit dagboek helpt en stimuleert je om als stel sámen uit de Bijbel te lezen, daarover na te denken en door te praten en samen te bidden. Het geeft vijf overdenkingen voor vijf dagen in de week en 40 weken in het jaar. Het boek is een uitdaging om in je huwelijk met elkaar in gesprek te blijven over leven met God. 

Artikel bestellen
Bijna-elke-dagboek voor gezinnen
Categorie: Prijs:
€ 14.90

Als gezin samen uit de Bijbel lezen is een waardevol moment dat je niet wilt missen. Met dit Bijna-elke-dagboek kun je daaraan een nog mooiere plek geven.
Dankzij de interactieve opzet betrek je je (tiener)kinderen beter bij het bijbellezen en kun je de woorden uit de Bijbel een duidelijke plek in je (gezins)leven geven. Elke dag begint met een intrigerende vraag voor alle gezinsleden. Dan volgt een korte, pakkende overdenking waarin de bijbeltekst voor ieder tot leven komt. Aan het eind staat steeds een opdracht, een gebed of een vervolgvraag.
Bijna-elke-dagboek voor gezinnen stimuleert zo het gesprek vanuit de Bijbel over dingen die in elk gezin spelen, zoals bidden en naar de kerk gaan, drankgebruik en seks, omgaan met lastige en leuke mensen en samenleven in het gezin.

Artikel bestellen
Bijna-elke-dagboek voor leraren
Categorie: Prijs:
€ 14.90

Werken in het onderwijs is elke dag weer een uitdaging. In de omgang met leerlingen, collega's en ouders kun je veel van je capaciteiten kwijt. Dat vraagt inspiratie, inzet en inhoud. Juist bij zo'n beroep is het dagelijks omgaan met God van groot belang. Wie zich niet laat voeden, kan zelf ook geen anderen voeden. Dit dagboek wil jou als leraar, leerkracht of docent helpen het dagelijks moment met God vorm te geven. Werken in het onderwijs geeft ook veel. Je ontmoet soms Christus in je leerlingen. Je ziet hun groei en ontwikkeling en ontvangt vertrouwen van collega's en ouders. Het is goed God ook dagelijks in al die zegeningen te betrekken. Dit dagboek wil je daarbij helpen. Voor veel werkers in het onderwijs valt het niet mee om dagelijks een moment van bezinning te creëren.

Artikel bestellen
Bijna-elke-dagboek voor mannen
Categorie: Prijs:
€ 14.90

Juist mannen hebben er moeite mee in hun dagelijkse drukte stil te staan, na te denken en met God in gesprek te zijn. Bijna-elkedagboek voor mannen is een goed hulpmiddel daarbij.

'Mannen worden gedreven door macht en seks. Ze willen de beste zijn en gezien worden.' Geldt dat ook voor christenmannen, of zijn zij heel anders? Dit Bijna-elke-dagboek voor mannen spiegelt het leven van de lezer aan een leven met God. Bijna elke dag kan hij aan de hand van een bijbeltekst nadenken over wie of wat de drive is in zijn leven, hoe hij leeft als christen met God en hoe hij zijn rol als echtgenoot, collega of buurman invult. Elke week zijn er vijf overdenkingen die prikkelen om in het licht van Gods Woord na te denken over het leven in al zijn facetten.

Artikel bestellen
Bijna-elke-dagboek voor moeders
Categorie: Prijs:
€ 14.90

Moeders leiden een intensief bestaan. Ze zijn manager van hun gezin, ze werken of studeren, zijn partner, vrijwilliger, dochter, vriendin. Hoe vinden ze balans? Drie zussen willen hen daarbij helpen, vanuit de overtuiging dat goed leven begint met goed luisteren. Naar God, naar jezelf en naar de mensen om je heen. Voor veertig weken van vijf dagen, als moeders hun stille tijd af en toe een dagje overslaan.

Artikel bestellen
Bijna-elke-dagboek voor senioren
Categorie: Prijs:
€ 14.90

Helemaal of bijna senior – het leven neemt de kleur aan van de derde levensfase. De kijk op werk, relatie, gezin en toekomst wijzigt zich. Er komt ruimte voor jezelf, voor anderen. En meer dan ooit kloppen de levensvragen aan.

Artikel bestellen
Bijna-elke-dagboek voor twintigers
Categorie: Prijs:
€ 14.90

Iedere dag de Bijbel lezen is in deze drukke en snelle tijd geen vanzelfsprekendheid. Vooral jonge mensen die aan het begin staan van hun carrière, hun relatie of hun gezin - de twintigers - vinden het moeilijk om ruimte te vinden voor dagelijkse stille tijd. Speciaal voor hen schreef Rolf Robbe dit Bijna-elke-dagboek voor twintigers. Veertig weken lang biedt hij vijf korte, pakkende overdenkingen. Een dagboek dat dus ruimte biedt af en toe een dag over te slaan. Dit bijna-iedere-dagboek is opgebouwd rond vier thema's: omgaan met God, omgaan met je medemensen, omgaan met jezelf en omgaan met de schepping. Op deze wijze komt het hele leven van de twintiger in beeld.

Artikel bestellen
Blijft in Mij
Categorie: Prijs:
€ 19.50

Hoewel ds. F. Bakker slechts korte tijd predikant is geweest, heeft hij toch grote bekendheid gekregen.
Niet het minst door zijn boekje Gebedsgestalten, waarvan er inmiddels al ruim 100.000 zijn verkocht.
De dagboekstukjes zijn samengesteld uit zijn nagelaten geschriften én uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Ze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon. Ds. Bakker had de gave om op een eenvoudige, eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift. Daarbij wees hij voortdurend op de noodzaak om met Christus verenigd te zijn. 

Artikel bestellen
Borgtocht
Categorie:
Pasen, Dagboeken, Volwassenen
Prijs:
€ 14.75

Gedurende de lijdensweken in het kerkelijk jaar richt de aandacht zich op het lijden van Christus. In deze bundel biedt ds. Vreugdenhil voor elke dag een overdenking. Vanaf de prediking van Johannes de Doper in de eerste week tot aan de dood van Christus wordt het lijden van de Heere Jezus beschreven. Ds. Vreugdenhil wijst op de toegang tot God die door het lijden en sterven van Christus voor zondaren is geopend. 
Een groot deel van de meditaties in dit boek verschenen eerder als onderdeel van de bundel De prediking van de verzoening.

Artikel bestellen
Brandstof
Categorie: Prijs:
€ 14.95

In ons land weten veel mensen elke zondag de weg naar de kerk te vinden. Naast trouwe kerkgangers bestaat er een grote groep gelovigen die om allerlei redenen niet wekelijks een kerkdienst meemaken. Met deze groep mensen in het hoofd schreef Wendeline Durieux een serie van 52 korte bijbeloverdenkingen. Het boek Brandstof is zeer geschikt voor deze groep, maar ook mensen die iedere week geestelijk wat extra willen 'bijtanken' zullen in dit boek inspiratie vinden. 
Iedere overdenking begint met een bijbelgedeelte en eindigt met een gebed. Wendeline schrijft helder en met diepgang, de lezer krijgt het gevoel dat dit een aangenaam geloofsgesprek is - van hart tot hart. Brandstof voor je ziel - bij wijze van spreken!

Artikel bestellen

Pagina's

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • volgende ›
  • laatste »