Nieuw liedboek

Zingen en bidden in huis en kerk
Het nieuwe Liedboek zal in loop van mei 2013 verschijnen. Het nieuwe liedboek gaat heten: Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk en zal in het weekend van 25 en 26 mei gepresenteerd worden. Dat moment is precies veertig jaar nadat het huidige Liedboek voor de kerken in Nederland in gebruik werd genomen.

Het liedboek gaat verschijnen in 6 modellen met twee basisuitvoeringen en twee luxe edities. Daarnaast een kindvriendelijke uitvoering en een Kooreditie met een meerstemmige zetting.
Op deze pagina vindt u al het actuele nieuws over het nieuwe liedboek.

Waarom een nieuw liedboek?
Het huidige liedboek verscheen in 1973. Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom er een nieuw liedboek moet komen, maar deze zijn niet van elkaar te scheiden. Toch is het belangrijk om ze te onderscheiden:

•vernieuwing: sinds 1973 zijn veel nieuwe liederen verschenen;
•verbreding: de kerken zijn sinds 1973 pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar in de kerken bestaan. Door deze diversiteit is er niet alleen behoefte aan andere liederen, maar ook aan andersoortige liederen;
•verandering: de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied.