Up to date gereformeerd

Up to date gereformeerd
Categorie:
Prijs:
€ 17.50

God en Zijn Woord veranderen niet. De wereld om ons heen wel. En de reformatorische gemeenschap ook.

Reformatorische mensen komen via internet en social media heel direct in aanraking met allerlei opvattingen waarvoor ze vroeger afgeschermd werden. Hoe moet de reformatorische gemeenschap omgaan met deze veranderingen?

Oude methoden blijken niet meer te werken. De reformatorische zuil wordt van buitenaf aangevallen en van binnenuit uitgehold. Johan Schouls gaat in op de vraag hoe de reformatorische gemeenschap haar belijden en haar kernwaarden kan handhaven in een opengebroken wereld, terwijl de zuil afbrokkelt. Hij zoekt een weg in een veranderend landschap waarin we enerzijds niet alles bij het oude kunnen houden, en anderzijds niet alles los mogen laten.

Artikel bestellen